Kancelaria odpowiada na pytania zadawane przez Internet. Po wpłynięciu pytania w ciągu 24 godzin klient kancelarii otrzyma indywidualną wycenę porady. Realizacja zlecenia nastąpi w uzgodnionym terminie po akceptacji wyceny i wpłynięciu opłaty na konto kancelarii.
 
  • ••• e-porady ••• opinie prawne ••• prawo podatkowe ••• opinie zagraniczne ••• prawo gospodarcze ••• nieruchomości ••• usługi rachunkowe ••• KRS ••• negocjacje ••• mediacja ••• prawo budowlane ••• ochrona środowiska ••• spadki ••• egzekucja ••• reprezentacja przed US i sądem •••
Borászati Pályázat

bor szati p ly zatok A ki r sokn l mindig fő szempont hogy megfelel nk e a felt teleknek Ez rt igyeksz nk sszegyűjteni minden s t mogat ssal kapcsolatos t j koztat st, mely ltal k nnyebben megtal lhatja az n sz m ra legrelev nsabb tartalmat A h roldalunk a piacon egyed l ll an mutatunk olyan megold st, amibor szati p ly zat Olyan megold sokat mutatunk most be, elsősorban amire k zel 100 es llyel p ly zhatsz T bb milli forint p ly zati t mogat s lehetős ge, nagymennyis gű eszk z k sz toszt sa, szolg ltat sok fejleszt shezP ly zat Kedvezm nyezett neve WEINHAUS Bor szati , Termelő, Kereskedelmi s Szolg ltat Kft T nyleges befejez s d tuma 2020 m rcius 1 A projekt sor n megval sult fejleszt sek a teljes bor szati technol gi t rintett k, s be p ltek a megl vő elemek k z , gy, hogy korszerűs tik azokat, s n velik az zemMezőgazdas gi term kek rt kn vel se a feldolgoz sban VP3 4 2 1 4 2 2 18 A p ly zat c lja Az lelmiszeripar gazati innov ci szt nz se, ez ltal az elavult technol giai m dszerek fejleszt se, … Bor szati s lelmiszer feldolgoz si p ly zat 2019 Tov bb olvasomBor szati g pek, technol giai berendez sek beszerz s hez ig nyelhető t mogat s 2022 janu r 21 , cs t rt k T mogat s bor szatoknak, technol giafejleszt sre T r k Zolt n p ly zati szak rtő 100 …j p ly zat lovas fejleszt sekre 2022 prilis 04 , h tfő 16 35 T mogat sok p ly zatok Hirdet s tmilli rd forintos keret sszeggel jelent meg az j, lovas …50 milli rd forintos keret sszeggel megjelent a VP3 4 2 1 4 2 2 18 Mezőgazdas gi term kek rt kn vel se a feldolgoz sban c mű p ly zati felh v s, melynek keret ben lelmiszerfeldolgoz s bor szati zemek fejleszt s re lehet p ly zni A t mogat si k relmek beny jt s ra 2019 janu r 2 t l 2022 janu r 4 ig van lehetős g az első rt kel si hat rnap 2019El rhető a lakoss gi napelemes p ly zat utols szakasza J Tr gyafeldolgoz zemek l trehoz s t seg tő t mogat s k sz l j Megjelent a Magyar Falu v llalkoz s jraind t si program p ly zata j Ism t lehet p ly zni bor szati g pek, …P ly zat Bor szati technol giai fejleszt s az Agrion West Kft n l A projekt tartalm nak r vid bemutat sa Bor szat term kfejleszt s nek s erőforr s hat konys g nak n vel se rdek ben beny jtott projekt keret ben egy j z ldmezős beruh z ssal megval sult bor szati zem s annak technol giai fejleszt seBor szati tev kenys ghez kapcsol d , rusz ll t sra haszn lhat sz ll t j rművek beszerz se N j rműkateg ria szerint teheraut k s furgonok nett 10 milli Ft felső korl t figyelembe v tel vel ⇒ Miben tudunk nnek seg teni LIP 2022 lelmiszeripari zemek fejleszt se p ly zat , nem t mogathat k lts gekTitle TULAJDONOSI HOZZ J RUL S S IGAZOL S Author Salamin Andrea Last modified by Monostori Di na Created Date 8 58 00 AM CompanyJanu r 15 től jra beny jthat a bor szati p ly zat Bor szati g pek, technol giai berendez sek beszerz s re ir nyul t mogat si k relem ny jthat be 2022 janu r 15 s febru r 15 k z tt Az Eur pai Mezőgazdas gi Garancia Alapb l finansz rozott t mogat s keretein bel l ak r 100 milli forintosLesz k l n csak bor szati p ly zat A jelenlegi lelmiszeripari p ly zaton nem t mogatott a bor szat kiz rt tev kenys g a TE OR 11 02 szőlőbor termel se A tavalyi gy rt st feldolgoz st t mogat p ly zat jelenleg nincs nyitva, de ezen sem volt t mogathat a bor szati fejleszt s2022 m rcius 12 P ly zat , T mogat s, Vid kfejleszt s, Vid kfejleszt si program, Mezőgazdas g, Bor szat, Bor szati g pek 0 hozz sz l s Id n prilisban jabb bead si szakasz ny lik az Eur pai Mezőgazdas gi Garancia Alapb l az agr rminiszter 53 2020Bor szati p ly zat indul A rendelet alapj n sszesen 21 milli eur nak megfelelő forint sszeggel ker lnek t mogat sra beszerz sek A bor szati g pek s technol giai berendez sek beszerz s reP ly zat lelmiszeripari zemek komplex fejleszt s re 5 milli rd forint vissza nem t r tendő t mogat s lelmiszer feldolgoz s bor szati zemeknek eszk zbeszerz sre, ingatlan s g pj rműv s rl sraP ly zat bor szati g pek, technol giai berendez sek beszerz s nek t mogat s ra p ly zat Lez rult Teljesk rű szakmai s p ly zati projekt elők sz t s a RENA Projekt Kft től Id n prilisban jabb bead si szakasz ny lik az Eur pai Mezőgazdas gi Garancia Alapb l az agr rminiszter 53 2020Bor szati p ly zat 2011 T bb mint egymilli rd forint jut bor szati technol giai fejleszt sekre A milli rdos t mogat si keretre 2011 okt ber 17 s 2011 december 16 k z tt p ly zhatnak Nagyobb ar nyban kaphatnak bor szati fejleszt sekre t mogat st a kis …P ly zat „Bor szat term kfejleszt s nek s erőforr s hat konys g nak t mogat sa” c mű, VP3 4 2 2 16 k dsz m p ly zat keret ben bor szati s egy b berendez sek, term kek beszerz se a Trautwein Hungaria Kft r sz reM sodszor, b r a bor szati szakpolitika 2008 as s a 2013 as reformja sszess g ben el rte c lj t, azaz egy gazdas gilag dinamikus bor gazat j tt l tre, j gazdas gi, k rnyezeti s ghajlati kih v sok jelentek megA Z E H Kft ltal gy rtott polipropil n kopolimer pr mium Gr nwald bortart lyok rt bl zata, m rett bl zata, rlist ja, raiK rp t medencei fot sok tal lkoz j nak adott otthont a D lvid k H z m rc 29, 2022 Mintegy harminc d lvid ki, felvid ki, erd lyi, partiumi s anyaorsz gi fot s tal lkoz j nak adott otthont m rcius 25 27 k z tt D lvid k H zunk A h romnapos rendezv ny a szakmai tan cskoz sra, k z s ki ll t smegnyit raA Nemzeti Jogszab lyt r jogi adatb zis ban a fenti űrlap kit lt s vel kereshet A keresők rd st az adatmezők kit lt s vel tudja ssze ll tani Nem sz ks ges minden adatmezőt kit lteni P ld ul az 1 1975 II 5 KPM BM rendelet lek rdez s hez el gs ges az vsz m 1975 s a Sorsz m 1 mezők kit lt se AA bor szati arculati megjelen s egyik legfontosabb ter lete a webdesign A mai vil gban a kommunik ci ezen a platformon kereszt l t rt nik Hidd el, egy egyedileg, szakember ltal a te megjelen sedre alak tott weboldallal sokkal eredm nyesebb lehetsz, mint egy olyan fel lettel, amit ugyan olcs n, n h ny palack bor rt cser be k sz ttett l el egy szakmailag nem …Fesztiv l hu A magyarorsz gi rendezv nyek gy jt port lja 2022 Programok, rendezv nyek, fesztival, fesztivalok, esem nyekBaML „A szőlőművel s vsz zadai a Vill ny sikl si s a P csi borvid ken” c szől szeti bor szati konferencia 2017 prilis 26 09 00 14 00 SzSzBML Besz lget s dr L n rt B l valA h zhoz sz ll t s t, szakszerű be p t s t, ig ny szerint mind egy csomagban biztos tjuk megrendelőink sz m ra Szakembereink az orsz g eg sz n biztos tj k, hogy a TŰZIVIZ tart lyok 15 munkanapon bel l kisz ll t sra, ig ny eset n szakszerű be p t sre ker ljenek A sz ll t st s be p t st saj t g pj rművekkel, tapasztalt szakemb ereinkkel v gezz kgr nwald k rnyezettechnikai term kek olajfog k, zsirfog k, temelŐ akn k, telepek, berendez sekT mogat si c lok bor szati gazat, feldolgoz ipar, llattart k, kert szeti t mogat sok, nem mezőgazdas gi mikrov llalkoz sok ind t sa P ly zati d mping a vid kfejleszt sben P ly zzon s nyerjen vel nk Forduljon szak rtőinkhez Felk sz tj k, majd seg t nk a p ly zat teljes k rű lebonyol t s banJogt r bejelentkez s Bejelentkez s Ha m g nem rendelkezik felhaszn l n vvel s jelsz val, k rj k regisztr ljon A regisztr ci hoz k sz tse elő online regisztr ci s azonos t j t, melyet a term k sz ml j n juttatunk el nnek Regisztr ci Elfelejtett jelszTurizmus Bulletin szakmai s tudom nyos foly irat alapvető szerkeszt si elve, hogy egyszerre sz l tsa meg a turisztikai felsőoktat sban, az akad miai, valamint m s kutat s h tt r int zm nyekben, a k zigazgat sban, a d nt s elők sz t sben, a tan csad sban, a non profit szf r ban, a szakmai rdek k pviseletekben s a gyakorlat legk l nb zőbb szegmenseibenAz al bbiakban n h ny sszefoglal gondolatot olvashat a Szegedi Szakk pz si Centrumr l, tev kenys g nkről, iskol inkr l, az ltalunk k n lt lehetős gekről A 2015 j lius 1 j vel alakult Szegedi Szakk pz si Centrum jelenleg 10 szakk pző int zm nnyel s 20 telephellyel, 2 telep l sen Szeged, M rahalom műk dik A D l alf ldi r gi legjelentősebbP ly zat bor szati fejleszt sekre A k vetkező vekben nagy lehetős g rejlik a bor szatban, ez rt is sz letett az a d nt s, hogy a vid kfejleszt si programban felszabadul mintegy 50 milli rd forintb l j p ly zatot rnak ki – k z lte az Agr rminiszt rium …A T bbfunkci s, integr lt letciklus kiterjesztett s k rnyezetbar t akkumul toros t rol berendez s csal d fejleszt se projekt a Nemzeti Kutat si Fejleszt si s Innov ci s Alapb l biztos tott t mogat ssal, a 2020 1 1 1 KKV START 2020 00007 p ly zati program finansz roz s ban val sul meg Bejegyz s, 2022Kegyelettel eml kez nk Koll g nkra, a kert szm rn k tan rra, a hivat s t gyakorl kol giai szakm rn k hum nus szem lyis g re, mint a quot F ld sz reprezent nsa quot k nt Az rt dolgozunk, hogy min l t bb eg szs ges magyar lelmiszer ker lj n a magyar csal dok asztal ra Keleti Kapu kotermesztők Egyes leteA P csi Tudom nyegyetem kiadott sajt k zlem nyei az elm lt időszakb l 2022 november P csi kutat k munk ja seg ti az eg szs ges t pl lkoz st Egy ttműk d si meg llapod st k t tt a PTE s az Astra Zeneca KftEszterh zy K roly Katolikus Egyetem, Egerp ly zat keret n bel l ebr azonos t 507223 bm gf 885 30 2020 iktat sz m miniszteri d nt s 3 000 000, ft vissza nem t r tendŐ t mogat sban r szes tette a r zsa u 78 s r zsa u 80 sz m alatti illeg lis hullad k elsz ll t s ra a haj sonbor szati dolgoz t keres Badacsony , bor szat , felsőfok v gzetts g , fizikai munka , k z pfok v gzetts g , teljes munkaidő Pincemunka – Vill nyPa r Attila A 30 milli rd forintot meghalad becs lt vagyon val a 29 leggazdagabb magyark nt sz mon tartott győri p t si v llalkoz t Tiborcz Istv n k zeli zlett rsak nt tartj k sz mon Ő v s rolta meg Tiborczt l a k zvil g t si tenderekkel felfut Eliost Pa r a WHB csoport tulajdonosak nt a 2010 es vektőlA P csi Tudom nyegyetem Szől szeti s Bor szati Kutat int zet nek Szervezeti s Műk d si Szab lyzata A P csi Tudom nyegyetem Szől szeti s Bor szati Kutat int zet nek Szervezeti s Műk d si Szab lyzata 2014 febru r 13 2022 m jus 1 46 sz m mell kletSz jj L szl tiszak cskei v llalkoz , Magyarorsz g 4 leggazdagabb embere, vagyon t 207 milli rd forintra becs lik 2010 ut n vagyona n veked snek indult, amihez hozz j rult, hogy t p tő c gei sz mtalan k zbeszerz st nyertek Sz jj tulajdona a K zg p 30 sz zal ka, az MKB egyharmada, amit Matolcsy Gy rgy unokatestv r től v s roltA t mogat si ig ny form ja lehet p ly zat vagy k relem P ly zatot p ly zati ki r s alapj n lehet beny jtani 2 A t mogat si ig nyről jogszab lyban, ennek hi ny ban a fejezetet ir ny t szerv belső szab lyzat ban meghat rozott szem ly, test let d nt40 milli rd forintos p ly zat a bor gazat fejleszt s re sszesen 40 milli rd forintos p ly zatot hirdetett meg a Minisztereln ks g a bor szati gazat fejleszt s re Termelők n k v l a szektor kis s k z pv llalkoz sai is k relmezhetik a t mogat st g pek, technol gi k beszerz s re, vagy k l nb ző p t si munk latok elv gz s reAz Eur pai Parlament s a Tan cs 2004 18 EK ir nyelve 2004 m rcius 31 az p t si beruh z sra, az rubeszerz sre s a szolg ltat sny jt sra ir nyul k zbeszerz si szerződ sek oda t l si elj r sainak sszehangol s r lA m lt vben t bb mint egymilli hektoliterfok p linka ker lt kereskedelmi forgalomba – ez mintegy 7, 2 milli palack 0, 35 literes, 42 sz zal kos alkoholtartalm p link nak felel meg , a b rfőz tt p rlat mennyis ge tavaly meghaladta a 4, 48 milli hektoliterfokot A p linka 99 sz zal ka belf ld n fogy el forr som aBor szati p ly zatok Tisztelt Bor szok Hivat suk, tev kenys g k t mogat s ra van most lehetős g ak r 50 os intenzit s , vissza nem t r tendő forr s bevon sa mellettMegjelent a nagyon v rt Bor szatok fejleszt se p ly zat 4 j p ly zati felh v s a kert szeti gazatnak A GINOP 2015 prilis t l megny l első p ly zatai A kkv beruh z sok t bbs ge elmaradna EU p nz n lk l A nyertes p ly zat l p sei p ly zat k sz t s, projekt lebonyol t s Bejelentette a korm ny a sz zmilli rdos p ly zati menetrendetj p ly zat jelenik meg bor szati fejleszt sekre j p ly zat jelenik meg bor szati fejleszt sekre “A vid k igazi gerinc t azok a magyar mezőgazdas gi v llalkoz k adj k, akik az ott megtermelt bev telt visszaforgatj k a gazdas gukbaP ly zat Bor szati technol giai fejleszt s az Agrion West Kft n l A projekt tartalm nak r vid bemutat sa Bor szat term kfejleszt s nek s erőforr s hat konys g nak n vel se rdek ben beny jtott projekt keret ben egy j z ldmezős beruh z ssal megval sult bor szati zem s annak technol giai fejleszt se200 milli rdos p ly zat ny lt lelmiszeripari s a bor szati tev kenys ghez Augusztus 18 t l, szerd t l lehet p ly zni az lelmiszeripari zemek komplex fejleszt s re – jelentette be az agr rminiszter kedden Debrecenben, a Farmer expo megnyit j n Nagy Istv n k zl se szerint a 200 milli rd forint keret sszegűP ly zat Kedvezm nyezett neve Schieszl Borh z Kft P ly zati felh v s neve, k dsz ma Mezőgazdas gi term kek rt kn vel se a feldolgoz sban – VP3 4 2 1 4 2 2 18 Projekt c me Palackoz zem s k szterm k rakt r p t se a Schieszl Borh z Kft n l Projekt tervezett befejez si d tuma 2022 04 15P ly zat a a Kedvezm nyezett neve Puklusvin Szőlőtermelő, Feldolgoz s Kereskedelmi Kft b p ly zati felh v s neve, k dsz ma Mezőgazdas gi term kek rt kn vel se a feldolgoz sban, VP3 4 2 1 4 2 2 18 c a projekt c me, azonos t sz ma Bor szati t rol p t se a Puklusvin Kft n l 1970405774 d aRozsdamentes tart lyok, bor szati s gy m lcsfeldolgoz eszk z k Főkateg ri k Akci s term kek sz fedeles s pump s rozsdamentes bortart lyok Maleric sz fedeles rozsdamentes bortart lyok sz fedeles bortart lyok hűtőpal sttal Z rt rozsdamentes bortart lyok Z rt bortart lyok hűtőpal sttal Erjesztőj lelmiszeripari bor szati p ly zat k sz l – szombatig v lem nyezhető Az első beny jt si hat ridő 2019 december 4 lesz, a keret sszeg mind ssze 1, 5 milli rd forint A p ly zat azokat favoriz lja, akik m r benne vannak egy r vid ell t si l ncban s tov bbi energetikai beruh z sokra k sz lnekp ly zat bor szati g pek Ad 1 sz zal k Felaj nl s llatv delemre A megmentett kuty k s cic k nev ben h l san k sz nj k mindazok t mogat s t, akik ad 1 sz zal k felaj nl s val az llatok ment s t seg tikREKONTIR szolg ltat sok EU p ly zat s projektmenedzsment Műszaki ellenőrz s A Vill nyi Borvid k neves bor szatai k z l kort rs p t szeti szempontb l a legmeghat roz bb a Sauska Pinc szet A term szetbe kitűnően illesztett p let anyaghaszn lat val, t megform l s val Vill ny mediterr n hangulat hozBor szati zemek eset n Mezőgazdas gi termelők, akik Kulcsrak sz s komplex megold sunkkal k pesek vagyunk A t l Z ig mindenben val di seg ts get ny jtani a p ly zat meg r s t l eg szen a projekt lez r s ig L togassa meg tov bbi oldalainkat is, s tudjon meg t bbet back to top Kategori kP ly zat bor szatok, lelmiszeripari zemek r sz re 2022 j nius 24 Megjelent az lelmiszeripari zemek fejleszt s re vonatkoz p ly zati felh v s A rendelkez sre ll keret sszeg 50 milli rd forint, a t mogat si k relmek j lius 7 ig ny jthat k be A t mogatotti k rbe az lelmiszeripari zemek s a bor szatiBor szati g p p ly zat V rhat an Novembertől jra T mogathat eszk z k, g pek a szőlőfeldolgoz shoz, mustkezel shez, bor , pezsgő vagy habz bork sz t shez, bor, pezsgő vagy habz borjra ig nyelhető t mogat s az MVH n lA p ly zat beny jt s ra jogosultak A szak rtői p ly zat beny jt s ra jogosultak, akik szakmai v gzetts g k tekintet ben megfelelnek a Szakk pz sről sz l 2019 vi LXXX t rv ny 41 s 47 ban meghat rozott felt teleknek, valamint a 12 2020Bor szati g pek technol giai berendez sek beszerz s hez ny jtott p ly zat t mogat s 2015 2016 A bor szati g pek beszerz s hez ny jtott t mogat s vissza nem t r tendő t mogat s, melynek m rt ke gyfelenk nt s t mogat si időszakonk nt 1 – 100 milli forint k z tti sszegjra megny lik a VP lelmiszeripari p ly zat Hamarosan jra megny lik a quot VP Mezőgazdas gi term kek rt kn vel se a feldolgoz sban quot c mű felh v s A p ly zaton 2 c lter letre ny jthat k be a t mogat si k relmek, egyr szt az lelmiszer feldolgoz zemek, m sr szt a bor szati zemek fejleszt se lehets gesA p ly zat keret ben megl vő bor szati feldolgoz l tes tm ny nk kapacit s t k v ntuk n velni, elsősorban a szűkkeresztmetszetet jelentő erjesztő s t rol kapacit st siker lt fejleszteni – 2 db 93 hl es hűtőpaplanos erjesztő tart ly seg t abban,November 2 n ny lik a bor szati t mogat si p ly zat K zel 8 milli rd forint a keret s kor bbi fejleszt sekre is ig nyelhető A Magyar K zl ny 2020 okt ber 27 i sz m ban megjelent az Eur pai Mezőgazdas gi Garancia Alapb l a bor szati g pek, technol giai berendez sek beszerz s hez ig nyelhető t mogat sr l sz l rendeletAz agr rminiszter 2020 ben is ki rta a „K z ss gi D j a Hagyom nyos Term kek rt” KDHT p ly zatot, amelynek bead si hat rideje 2020 november 9 A p ly zat c lja a hagyom nyos s t jjellegű term kek piacra jut s nak előseg t se, a fogyaszt k k r ben val n pszerűs t se, emellett a kimagasl tev kenys get folytat k z ss gek s egy nek elismer seBor szati kieg sz tők Bor szat szől szet p linka kieg sz tők 500 Ft t l 139 000 Ft ig 63 term k ROVER 20x20 as szűrőlap Rover quot 0 quot , 25 db Rover quot 0 quot 20x20 as szűrőlap 25 Sz chenyi 2020 p ly zatA p ly zat akkor rv nyes, ha az eredeti p ly zati dokument ci postai ton meg rkezett A p ly zatokat h rom főből ll bizotts g rt keli A bizotts g javaslata alapj n az Agr r Vizsgak zpont vezetője hozza meg a d nt st a vizsgabizotts gi tagi n vjegyz kbe val felv telről vagy elutas t sr l, amelyről a p ly z r sban, elektronikus form ban kap
101 | 23 | 177 | 104 | 151