Kancelaria odpowiada na pytania zadawane przez Internet. Po wpłynięciu pytania w ciągu 24 godzin klient kancelarii otrzyma indywidualną wycenę porady. Realizacja zlecenia nastąpi w uzgodnionym terminie po akceptacji wyceny i wpłynięciu opłaty na konto kancelarii.
 
  • ••• e-porady ••• opinie prawne ••• prawo podatkowe ••• opinie zagraniczne ••• prawo gospodarcze ••• nieruchomości ••• usługi rachunkowe ••• KRS ••• negocjacje ••• mediacja ••• prawo budowlane ••• ochrona środowiska ••• spadki ••• egzekucja ••• reprezentacja przed US i sądem •••
Wlz Inkoop Zilveren Kruis

Bruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 4 057 2 466 628 1 591 1 334 183 249 72 Totaal Zvw en Wlz Wlz MSZ Totaal Zvw Huisartsen Wijkverpleging GGZ Overige segmenten 265 222 42 29 7 54 36 2 Zilveren KruisBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 3 507 2 346 615 1 160 1 289 194 152 GGZ 96 Huisartsen Totaal Zvw en Wlz MSZ Wlz Totaal Zvw Wijkverpleging Overige segmenten 286 208 77 15 4 43 12 11 Zilveren KruisInkoop 2022 Zorginkoop 2019 2023 Het Inkoopkader Wlz 2019 2023 blijft de basis de komende jaren, maar de zorg staat niet stil, dus wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen Zorginkoop 2019 2023 Onafhankelijke cli ntondersteuning 2022Het ministerie van VWS heeft de Wlz uitvoerders gevraagd de functie van cli ntvertrouwenspersoon in te kopen De Wlz uitvoerders hebben dit gemandateerd aan drie zorgkantoren Dit zijn Zilveren Kruis Zorgkantoor, Menzis Zorgkantoor en …Alles over de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders Wtza overzichtelijk bij elkaar Per 1 januari 2022 gelden er nieuwe toetredingsregels voor zorg en jeugdhulpaanbieders Aanbieders kunnen zich via de website Toetreding zorgaanbieders melden en zo nodig een vergunning aanvragenProgramma congres Dag van de Zorginkoop 2 juni 2022 09 00 Online inloop en ontvangst 09 30 Opening door de dagvoorzitter Jesper Rijpma, dagvoorzitter en hoofd communicatie M xima MC 09 45 Lees meer Sluiten De visie van de NZa op de bekostiging van zorg voor de komende jarenInkoop procedures WLZ 2022 2022 De Friesland Zilveren Kruis Inkoop procedures Beschermd Wonen 2022 2022 Inkoop procedures Gemeente Tytsjerksteradiel WMO Inkoop procedures Gemeenten in Fryslan Inkoop beleid GGZ Fryslan en contracteren onderaannemerschap en hoofd aannemerschap met verschillende partijen Fryslan en BeleidBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 4 615 2 750 679 1 865 1 467 205 278 122 Totaal Zvw en Wlz Huisartsen Wlz Wijkverpleging Totaal Zvw MSZ GGZ Overige segmenten 823 496 327 162 15 83 14 53 Zilveren KruisInkoop 2020 2022 huisartsenzorg in het teken van continu teit 9 Inkoop 2020 2022 multi disciplinaire zorg in het teken van transitie 6 Bijlage9 3 Toelichting op onze criteria 12 Inkoopcriteria 13 Good practices 21 4 Proces zorginkoop 22 Meerjarencontract met aanvullende afspraken voor zorggroepen en huisartsen 23 Inkoopproces 23Met uw Wlz indicatie heeft u het recht om te wonen in een Wlz instelling Persoonsgebonden budget Met een persoonsgebonden budget koopt u zelf uw langdurige zorg in en stelt u zelf een zorgplan op Zorg thuis Met een Wlz indicatie voor langdurige zorg bent u in staat om uw zorg thuis te ontvangenAls uw persoonlijke certificaat de juiste autorisaties heeft, kunt u via onze website inloggen op het Zorginkoopportaal Hiervoor kunt u klikken op Zorginkoopportaal Op deze pagina vindt u de verschillende modules van het Zorginkoopportaal Belangrijk om te weten is dat u alleen de modules ziet waar uw certificaat de autorisaties voor heeftBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 3 708 2 329 581 1 380 1 276 189 172 110 MSZ Totaal Zvw en Wlz Wlz Wijkverpleging Totaal Zvw Huisartsen GGZ Overige segmenten 84 11 95 29 1 23 2 45 Zilveren KruisControleprotocol nacalculatie 2022 Wlz zorgaanbieders versie 1, december 2022 Controleprotocol Nederlandse Zorgautoriteit Was geldig van 01 01 2022 t m 01 01 2022 21 12 2022 Bekostigingscyclus Wlz 2020 BR REG 20116a Beleidsregel Nederlandse Zorgautoriteit Was geldig van 01 01 2020 t m 01 01 2020 01 07 2020Alle Wlz gerechtigden zouden op grond van de Wlz aanspraak krijgen op een rolstoel en het aanmeten daarvan Door VWS is na overleg met alle partijen om uitvoeringstechnische redenen besloten in de praktijk hiervan af te wijken Wlz cli nten met een pgb, mpt of vpt krijgen vooralsnog mobiliteitshulpmiddelen en het aanmeten daarvan op grond van de Wmo of de Zvw …Zilveren Kruis heeft nog geen aanpak ontwikkeld om met Value Based Health Care Samenwerking op raakvlakken ZVW WMO WLZ Zilveren Kruis Titelslides 100 0 foto indeling 15 Zilveren Kruis Titelslides Deze vorm van inkoop is al steeds meer in gebruik tarieven budgetten zijn steeds vaker gedifferentieerdZilveren Kruis Strategische thema’s van Zilveren Kruis dragen bij aan de transformatie naar JZOJP Bron Visie amp Strategie divisie Zilveren Kruis 2022 2023 Aanscherping van de strategie op de ingezette reis vanaf 2018 om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen Februari 2022 5 Gezonder leven en werken doorBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 3 832 2 307 581 1 525 1 258 190 159 118 Totaal Zvw Wijkverpleging Wlz Totaal Zvw en Wlz MSZ Huisartsen GGZ Overige segmenten 40 156 116 46 36 10 44 0 Zilveren KruisWlz uitvoerders zijn geen aanbestedende diensten omdat de criteria die van toepassing zijn op aanbestedende diensten niet alle gelden voor de Wlz uitvoerders Zilveren Kruis heeft de aanbestedingsbeginselen juist uitgeslotenOvereenkomst Wlz 2022 2023 12 Betalen, monitoren en het definitief maken van afspraken in 20Zilveren Kruis Zorgkantoor voert de Wet Langdurige Zorg uit WLZ Het Zorgkantoor is verantwoordelijk voor het regelen van de zorg voor klanten met een zware en chronische zorgvraag Als Zorgkantoor ondersteunen wij deze doelgroep, zodat zij …Zilveren Kruis is concessiehouder voor het zorgkantoor Wlz in Drenthe Deze taak vervult zij namens alle verzekeraars ten behoeve van alle Wlz verzekerden in Drenthe Thema tafel GGZ 4 keer Zilveren Kruis inkoop beleid , 3 Werkagenda Drents Zorglandschap 2019 2022Algemeen Hoe kan ik inloggen op het Zorginkoopportaal Wat is het e mailadres dat er voor Zorginkoopportaal staat geregistreerd Ik werk met een Zorginkoopbemiddelaar, hoe gaat dat in zijn werk met VECOZO Wat zijn de verschillende modules van het Zorginkoopportaal Als ik geen e mail heb gehad, hoe kom ik dan bij mijn vragenlijst contractCasemanagement wordt meestal vergoed uit de basisverzekering van de persoon met dementie De vergoeding valt onder wijkverpleging Afhankelijk van uw situatie kunt u begeleid worden door een wijkverpleegkundige of casemanager Krijgt uw naaste andere zorg vergoed uit de WLZ Wet Langdurige Zorg , dan werkt deze vergoeding andersZilveren Kruis 23 19 15 43 3 Tarief ZZP 100 of percentage van het maximum NZa tarief Tarief voor alle zorgprestaties 97 Voorbeeldberekening tarief op pagina 40 Inkoopkader Zilveren Kruis 40 4 Tarief VPT 100 of percentage van het maximum NZa tarief 97 Inkoopkader Zilveren Kruis 40 5 Tarief MPT 100 of percentage van hetZorginkoopbeleid Vervoer Onze focus voor ambulancevervoer 2022 ligt op het optimaliseren van de keten door optimaliseren van de ketentriage, zorgco rdinatie en opschalen opleidingscapaciteit We continueren ons beleid met interventies Voor zittend ziekenvervoer verzorgt Zilveren Kruis ook voor verzekerden van De Friesland de zorginkoop voorAls administratief medewerker bij Zilveren Kruis in Apeldoorn kom je terecht in het Team Hulpmiddelen en mondzorg Dit team verwerkt dagelijks aanvragen van hulpmiddelen, rolstoelen, verkeerde bed en tandheelkundige behandelingen voor mensen die in een WLZ Wet Langdurige Zorg instelling verblijvenZilveren Kruis Presentatieslides Onderstaande balk s v p niet verwijderen 2 PER JAAR 4, 2 miljoen klanten 4, 2 miljoen wijzigingen in polissen WLZ in 10 zorgkantoorregio’s 2 641 medewerkers 3 kernlocaties Zorginkoop voor 11, 6 miljard 3 miljoen klantcontacten per telefoon 206 000 klantcontacten per mailklantadvies wlz zorgenzekerheid nl Neem direct contact op Contactformulier Wij zijn bereikbaar van maandag t m vrijdag van 08 30 tot 17 00 uur Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09 00 tot 17 00 uur Adres Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Haagse Schouwweg 12 2332 KG LeidenVacatures Zorgkantoor in Apeldoorn Werk zoeken binnen 434 000 actuele jobs Snel amp eenvoudig Beste werkgevers in Apeldoorn Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan Competitief salaris Vacature alert Werk vinden Zorgkantoor is makkelijkZorginkoopbeleid Verantwoord en Dichtbij CZ groep wil dat iedere verzekerde toegang heeft tot goede zorg Maar we willen de zorgkosten ook beheersbaar houden Goede kwaliteit blijft daarbij belangrijk Tegelijkertijd werken we met zorgaanbieders aan betere zorg ‘Verantwoord’ betekent dat we zorg contracteren die betaalbaar is en dieHet Wlz kader is verhoogd o b v de toegenomen vraag en er is sprake van een compensatie voor de gevolgen van de corona crisis 2 1 2 De bekostigingssystematiek gaat mogelijk wijzigen in 2023 Betekent dit dat het inkoopkader ook aangepast gaat worden, in hetzilveren kruis achmea zorg cornelius, nc breaking news today septiembre 27, 2022 how old is stacey poole meridian news 9 10 pm 9 10 pmPGB Zorgconsulent WLZ Zilveren Kruis Achmea PGB Zorgconsulent WLZ Zilveren Kruis Trainee Zorg TPS see more Horecamedewerker Brasserie De Zeven Deugden Afstudeerproject Accare Stagiair Pedagogisch Behandelaar Koninklijke Kentalis Stagiair Sales studenten net see lessWLZ in de Praktijk Netwerkdag Praktisch PraktijkManagement Opleiding Praktisch PraktijkManagement Leergang Huisarts als Ondernemer Scholing PraktijkManagement Dynamisch Leidinggeven Workshop Medicom Inschrijven Opleiding Evenement Zilveren Kruis Zorg Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2018Verslag online bijeenkomst over kwaliteit in de ggz Wlz , 2 juli 2020 Circa 80 personen nemen deel aan deze bijeenkomst Alice Makkinga is voorzitter Steven Makkink is moderator Er zijn inleidingen van Jan Berndsen Lister en van Tessa de Bruijn ZN en Matt Schillings zorgkantoor Zilveren KruisZilveren Kruis Zorgkantoor nam samen met de VGN het initiatief voor deze dialogen Bron Zorgverzekeraars Nederland nieuws Onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor door herschikking Wlz budget 2022 Brancheorganisaties ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland spreken hun zorgen uit over de tekorten in regionale Wlz budgetten voor 2022Met de handige Menzis app heeft u uw zorgverzekering altijd bij de hand Snel en makkelijk declareren Bekijk de stand van uw eigen risico Rekeningen bekijken en direct betalen Nieuw In de nieuwste versie van de Menzis app kunt u vanuit de app uw polis wijzigen Na klikken op de tegel op het overzichtsscherm sturen we u direct naar de juisteBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 4 057 2 466 628 1 591 1 334 183 249 72 Totaal Zvw en Wlz Wlz MSZ Totaal Zvw Huisartsen Wijkverpleging GGZ Overige segmenten 265 222 42 29 7 54 36 2 Zilveren KruisBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 3 507 2 346 615 1 160 1 289 194 152 GGZ 96 Huisartsen Totaal Zvw en Wlz MSZ Wlz Totaal Zvw Wijkverpleging Overige segmenten 286 208 77 15 4 43 12 11 Zilveren KruisBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 4 615 2 750 679 1 865 1 467 205 278 122 Totaal Zvw en Wlz Huisartsen Wlz Wijkverpleging Totaal Zvw MSZ GGZ Overige segmenten 823 496 327 162 15 83 14 53 Zilveren KruisBinnen Treant Zorggroep bundelen we de krachten van de 3 ziekenhuislocaties Scheper, Bethesda en Refaja en 17 centra voor verpleeg en ouderenzorgTelefoonnummer Ons algemene telefoonnummer is 020 797 85 55 Voor vragen over het zorgpakket, de kwaliteit van zorg of het gepast gebruik van zorg belt u de afdeling Zorg, telefoonnummer 020 797 82 27 Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9 00 tot 17 00 uur Kunt u ons niet bereiken via het telefoonnummer, gebruik dan het contactformulierWettelijk kader en financiering Wlz Indicatiestelling, inkoop , bekostiging, toezicht, pgb’s Organisatie ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ Ontwikkelingen Wlz Afsluitend drankje 2 en controle Zilveren Kruis Johan Rijneveld, Manager eerstelijnszorg NZa Marco Varkevisser, Hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg ErasmusLijst met vergoedingen Sluit lijst met vergoedingen Open lijst met vergoedingen A Aangepaste apparatuur voor bediening van computers Aangepaste tafel en stoel Acnebehandeling ADL hond Allergeenvrije schoenenInkoop procedures WLZ 2022 2022 De Friesland Zilveren Kruis Inkoop procedures Beschermd Wonen 2022 2022 Inkoop procedures Gemeente Tytsjerksteradiel WMO Inkoop procedures Gemeenten in Fryslan Inkoop beleid GGZ Fryslan en contracteren onderaannemerschap en hoofd aannemerschap met verschillende partijen Fryslan en BeleidASR, CZ, DSW, ENO, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid Uitvoerder zorgverzekeringswet gt Zvw door zorgverzekeraars Uitvoerder Wet langdurige zorg gt Wlz door zorgkantoren Zorgkantoren zijn gelieerd aan genoemde zorgverzekeraars behalve ASR en ENO maar opereren vanuit 31 regio’sVerandering inkoop paramedische zorg nodig om zorg toekomstbestendig te organiseren 12 10 2022 14 30 De Nederlandse Zorgautoriteit NZa concludeert na analyse dat meer informatie over hoe de tarieven voor paramedische zorg Meer nieuws Deel deze paginaBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 3 708 2 329 581 1 380 1 276 189 172 110 MSZ Totaal Zvw en Wlz Wlz Wijkverpleging Totaal Zvw Huisartsen GGZ Overige segmenten 84 11 95 29 1 23 2 45 Zilveren KruisHet Zilveren Kruis Zorgkantoor geeft in het contract met jouw zorginstelling aan dat alle indiceerders functiegericht indiceren moeten beheersen Vanaf 1 januari 2020 worden roerende voorzieningen voor cli nten in een Wlz zorginstelling 10 45 uur Uitleg over het protocol en de inkoop van de ZorgkantorenBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 3 832 2 307 581 1 525 1 258 190 159 118 Totaal Zvw Wijkverpleging Wlz Totaal Zvw en Wlz MSZ Huisartsen GGZ Overige segmenten 40 156 116 46 36 10 44 0 Zilveren Kruis• Het betrekken van bewoners bij het bereidingsproces van inkoop tot aan afvalverwerking Element 2 Een gezonde, 2 CBS Sterfte in week 20 ook onder Wlz zorggebruikers lager dan normaal 2020 Geraadpleegd van https www cbs nl Zilveren Kruis Verblijfsduur intramurale VV zorg Inzichten vanuit data van Zilveren KruisOp maandag 17 februari vond het inspirerende en positieve congres over het ontregel experiment van Arkin en Zilveren Kruis plaats woensdag 8 en donderdag 9 april 2020 organiseert het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein de 3e editie Nieuwsbericht Stap dichterbij schrappen VOG plicht huisartsen Wlz instellingenBinnen het team ga je je bezig houden met de zorgverkoop voor de volwassenenzorg contractwaarde 160 miljoen Pluryn maakt met de zorgkantoren VGZ, Zilveren Kruis , Menzis en CZ afspraken over onze dienstverlening in de Wlz Met een groot aantal zorgverzekeraars doen we dat ook voor de Zvw GZSP, GGZ, huisartsenzorgen inkoop – Vastgoed ontwikkeling – Vastgoedbeheer en onderhoud – BHV, milieu en duurzaamheid De zorg wordt hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de Wlz , Zvw, Wmo, VPT • Zorgkantoor Zilveren Kruis en zorgverzekeraars • Samenwerkingspartners in de zorgHet Zorgkantoor Zilveren Kruis heeft geen maximum aan aantal WLZ cli nten Hoe het dan binnen Pameijer wordt ingekocht, hoeveel plekken er beschikbaar zijn, dat gaat Rebecca uitzoeken Zorgkantoren controleren de zorgorganisaties op leveringsvoorwaarden CR SP heeft meegewerkt is de uitgangspunten voor kwaliteit van de WLZ zorg voor de inkoopZilveren Kruis Strategische thema’s van Zilveren Kruis dragen bij aan de transformatie naar JZOJP Bron Visie amp Strategie divisie Zilveren Kruis 2022 2023 Aanscherping van de strategie op de ingezette reis vanaf 2018 om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen Februari 2022 5 Gezonder leven en werken doorOvereenkomst Wlz 2022 2023 12 Betalen, monitoren en het definitief maken van afspraken in 20Maar de WLZ en WMO raken wel het werk van casemanagement, veel van de bijna € 5 mld die we uitgeven aan dementie is immers terug te vinden in de WLZ en WMO We kijken of er bruggen zijn te slaan naar de ruimte die VWS wil bieden om hierin bekostigingsexperimenten te gaan doen in aansluiting op punt 3 van zes punten plan DpD 8 RegistratieZilveren Kruis Zilveren Kruis maakt graag substitutie afspra ken met aanbieders van wijkverpleging Een voorwaarde is dat budget van een ziekenhuis kan worden overgeheveld naar de wijkverpleging om te voorkomen dat we dubbele zorgkosten betalen Menzis Op dezelfde manier als huisartsen en samenwer kingsverbandenFunctieomschrijving Voor Zilveren Kruis in Apeldoorn zijn wij op zoek naar klantenservice medewerkers Kan jij goed luisteren, ben jij empathisch en een gevoelsmens Dan wordt het tijd dat jij aan de slag gaat als klantenservice medewerker voor de Wet Langdurige Zorg WLZ Lees snel verder wat bieden wij jou Een mooi startsalaris van €14, 42Zilveren Kruis heeft tijdens de eerste bijeenkomst aangegeven dat zij, onder Eno is niet op alle onderdelen van de inkoop representerend verzekeraar Dit behandeling en of begeleiding vanuit de Wlz Wmo een betere oplossing is De cli nt komt vervolgensWlz uitvoerders zijn geen aanbestedende diensten omdat de criteria die van toepassing zijn op aanbestedende diensten niet alle gelden voor de Wlz uitvoerders Zilveren Kruis heeft de aanbestedingsbeginselen juist uitgeslotenGevolgen voor de inkoop 5 4 Communicatie 5 5 Stappen 2022 t m 2023 Bijlagen 1 De regio Oost Veluwe heeft er voor gekozen om voor de doorstroom van Wmo naar Wlz per 1 1 2022 Dat geldt ook voor de missie van regionale aanbieders en verzekeraar Zilveren Kruis die samenwerken in deGesprekken met VWS, Zilveren Kruis , Zorgkantoor Invitational Conferences vanuit ROAZ AMC en VUmc Landelijke rapporten Beleidsstukken VWS, Tweede Kamer, V amp VN, ActiZ, etc Kwantitatief Streven was om knelpunten vraag amp aanbod tijdelijke opname verpleeghuis in Amsterdam ookde regels voor inkoop en contracteren van zorg Het kwaliteitskader is opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut Radicale vernieuwing De Landelijke organisatie cli ntenraden LOC , de zorgkantoren van Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid zijn een vernieuwing in de verpleeghuiszorg gestartDe rechter heeft op 1 oktober jl uitspraak gedaan in voornoemd kort geding In mijn definitieve kaderbrief Wlz 2022 d d 8 oktober jl heb ik uw Kamer toegezegd u separaat over de uitkomst van het kort geding te informeren Kamerstuk 34 104, nr 302 Deze toezegging kom ik, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, met deze brief naMenzis en Zilveren Kruis waarin opgeroepen wordt tot meer preventie en Inkoop zorg en begeleiding Personeel Algemene kosten Afschrijvingen Scholing Dichtbij Huisvesting DICHTBIJ IN CIJFERS OMZET Totale omzet Omzet per domein Zvw Overige zorgprestaties Jeugd Wlz Wmo Fz CLI NTEN Totaal aantal cli nten €14 330 461 € 953 186 € 761 467Het Wlz kader is verhoogd o b v de toegenomen vraag en er is sprake van een compensatie voor de gevolgen van de corona crisis 2 1 2 De bekostigingssystematiek gaat mogelijk wijzigen in 2023 Betekent dit dat het inkoopkader ook aangepast gaat worden, in hetZilliZ Inloggen Leave this field empty Ik ben mijn wachtwoord vergeten Deze applicatie is alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers ZilliZ info zilliz nl 0317 415 665Hoofdstuk 3 Zorg en Zekerheid Jaarbericht 2018 Verslag Raad van Bestuur Het jaar 2018 was in de geschiedenis van Zorg en Zekerheid n van de drukste jaren Dit werd veroorzaakt door een aanzienlijke groei in het aantal verzekerden in combinatie met een Organisatie Ontwikkelingstraject dat mede mogelijk werd gemaakt door verderegemeenten bij de inkoop van respijtzorg Te weinig oog voor de mantelzorger bezet te hebben vanuit Wlz financiering • Reserveren van een opvangplek voor logeerzorg is lastig Zilveren Kruis CMO STAMM Trendbureau Drenthe Proscoop Netwerk Dementie DrentheMet Zilveren Kruis is het afgelopen jaar een nieuwe samenwerkingsagenda opgesteld voor de periode 2018 2020 die zich richt op ouderen en Rotterdammers met GGZ problematiek Zo is er ingezet op het verhelderen van grensvlakken tussen de Wmo, Zvw en Wlz o a rondom maaltijdvoorziening en het verbeteren van de overgang van Wmo Zvw naar Wlz178 vacatures commercieel in Apeldoorn op Uitzendbureau nl Vind nu commercieel werk via een uitzendbureau Bekijk de vacatures en solliciteerWlz Wet langdurige zorg Wmo Wet Nu is de fase van doorontwikkeling aangebroken Zo ontwikkelt de inkoop zich van specialistische inkoop naar meer generalistische inkoop en Zilveren Kruis , cli ntenvertegenwoordigers ondersteund door Zorgbelang Gelderland , en de 5 grootste GGZ aanbieders GGNet, Riwis Zorg amp WelzijnWlz zorginkoop 2018 Trend betere dialoog zorgkantoren met zorgorganisaties zet door ActiZ, 08 02 2018 Elk jaar maken zorgorganisaties in de Wlz afspraken met zorgkantoren over de prijs, het volume en de kwaliteit van de zorg voor het volgende kalenderjaar Uit de elfde ActiZ evaluatie N 150 inkoopGemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Officieel heet deze wet Wmo 2015Bruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 4 057 2 466 628 1 591 1 334 183 249 72 Totaal Zvw en Wlz Wlz MSZ Totaal Zvw Huisartsen Wijkverpleging GGZ Overige segmenten 265 222 42 29 7 54 36 2 Zilveren KruisBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 3 507 2 346 615 1 160 1 289 194 152 GGZ 96 Huisartsen Totaal Zvw en Wlz MSZ Wlz Totaal Zvw Wijkverpleging Overige segmenten 286 208 77 15 4 43 12 11 Zilveren KruisBetaalbeleid Wlz 2022 Hierbij publiceert Zilveren Kruis Zorgkantoor het betaalbeleid 2022 Zorgaanbieders zijn te onderscheiden in twee categorie n degene met en degene zonder werkvoorschot in de eerste twee maanden van 2022 Ook in 2022 zijn er voor de V amp V extra middelen beschikbaar die maandelijks worden uitbetaald alsVoor 2023 staan de thema’s ouderen, wonen met zorg, acute zorg, het beleggen van de GGZ keten in de wijk, digitale zorg en preventie op de agenda Wij vinden het belangrijk te weten wat er op deze thema s speelt bij onze verzekerden, zodat we daarop kunnen inspelen bij de inkoop Wij bedanken de ledenraad voor hun bijdrageZilveren Kruis concessiehouder van zorgkantoor Apeldoorn Zutphen en daarmee verantwoordelijk voor de inkoop van Wlz zorg voor alle inwoners van deze regio Bij de regio indeling is het werkgebied van het Zorgkantoor richtinggevend geweest Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem en Zutphen vallen allen onder hetzelfdeco rdinator betaalproces wlz zorgaanbieders at Zilveren Kruis Sander Bloemheuvel is the co rdinator betaalproces wlz zorgaanbieders at Zilveren Kruis based in Netherlands Get Sander Bloemheuvels Contact Info Contact Information Business Email zilverenkruis nl Get Email Address Company Zilveren Kruis LocationWe zijn een bedrijf met een co peratief karakter want samen kun je financi le risico s makkelijker dragen dan alleen Lees alles over Achmea en haar merkenBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 4 615 2 750 679 1 865 1 467 205 278 122 Totaal Zvw en Wlz Huisartsen Wlz Wijkverpleging Totaal Zvw MSZ GGZ Overige segmenten 823 496 327 162 15 83 14 53 Zilveren KruisWet langdurige zorg Wlz is er voor mensen die blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben Voor het leveren van verblijfszorg geldt voor alle zorgprofielen dat een zorgaanbieder moet kunnen aantonen op welke wijze het permanente toezicht of de 24 uur per dag zorg in nabijheid in de zorginstelling geregeld wordtZilveren Kruis feb 2022 heden1 jaar 3 maanden Zeist, Utrecht, Netherlands Co rdinerende rol voor de inkoop van het cluster Geestelijke Gezondheidszorg GGZ , Zintuiglijk gehandipcatenzorg ZG en Arbeidsgerelateerde zorg AGZ Verantwoordelijk voor het regisseren van het onderhandelingsproces, het ontwikkelen van de inkoopstrategie enGgz naar Wlz bekostiging Naar schatting hebben in Nederland rond tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en of 24 uur per dag zorg in de nabijheid Zij krijgen sinds 1 januari 2022 toegang …Zilveren Kruis CZ Menzis VGZ DSW Zorg amp Zekerheid De Friesland De Friesland is per 1 januari 2020 gefuseerd met Zilveren Kruis Midden IJssel Ondersteuning door ActiZ ActiZ ondersteunt zorgorganisaties bij de analyse van het Wlz inkoopbeleid 2022 Op 28 mei heeft een webinar over de Wlz zorgcontractering 2022Aanvulling 2022 Inkoopkader Wlz 2022 2023 met wijziging zichtbaar pdf 1 MB Bijlage 1 Overeenkomst Wlz 2022 2023 pdf 288 KB Bijlage 2 Overeenkomst Wlz 2022 pdf 289 KB Bijlage 3A Bestuursverklaring 2022 met wijzigingen zichtbaar pdf 412 KB Bijlage 3ATeammanager WLZ Clientondersteuning at Zilveren Kruis Rutger Westerink is the Teammanager WLZ Clientondersteuning at Zilveren Kruis based in Netherlands Get Rutger Westerink s Contact Info Contact Information Business Email zilverenkruis nl Get Email Address Direct Phone Get Phone Number HQ Phone CompanyTEN BEHOEVE VAN DE INKOOP ONAFHANKELIJKE CLI NTONDERSTEUNING Wlz 2022 1 de Wlz zoals de verschillende leveringsvormen , het aanbod van Wlz aanbieders in de betreffende zorgkantoorregio en de sociale kaart Zilveren Kruis ☐ Zorgkantoor Zeeland CZBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 3 708 2 329 581 1 380 1 276 189 172 110 MSZ Totaal Zvw en Wlz Wlz Wijkverpleging Totaal Zvw Huisartsen GGZ Overige segmenten 84 11 95 29 1 23 2 45 Zilveren KruisZorgsoorten We hebben voor u per zorgsegment de belangrijkste informatie op een rij gezet, zoals o a de overeenkomst en , formulieren en het zorginkoopbeleid Voor de overeenkomsten en worden zoveel mogelijk onderdelen van de overeenkomst via deze website beschikbaar gesteld U kunt hier ook de verzekeringsvoorwaarden vindendoelen meer zijn, als een indicatie voor de Wlz wordt afgegeven of als de betrokkene overlijdt 2 2 2 Waardegedreven zorgcontractering GRZ, ELV en GZSP CZ groep wil met zijn zorginkoopbeleid de waarde van de zorg vergroten We willen dat de zorgdoelstellingen van de verzekerde worden gehaald, met een hoge kwaliteit van zorg en tegen lage kostenZilveren Kruis Strategische thema’s van Zilveren Kruis dragen bij aan de transformatie naar JZOJP Bron Visie amp Strategie divisie Zilveren Kruis 2022 2023 Aanscherping van de strategie op de ingezette reis vanaf 2018 om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen Februari 2022 5 Gezonder leven en werken doorBruto zorgkosten per verzekerde voor Wlz en Zvw naar segment en het verschil in bruto zorgkosten per verzekerde t o v NL Research Consultancy 3 832 2 307 581 1 525 1 258 190 159 118 Totaal Zvw Wijkverpleging Wlz Totaal Zvw en Wlz MSZ Huisartsen GGZ Overige segmenten 40 156 116 46 36 10 44 0 Zilveren KruisWlz uitvoerders zijn geen aanbestedende diensten omdat de criteria die van toepassing zijn op aanbestedende diensten niet alle gelden voor de Wlz uitvoerders Zilveren Kruis heeft de aanbestedingsbeginselen juist uitgesloten17 Inkoop zorg GZSP 2 Voorwoord Knelpunten in sociaal domein gemaakt over de zorgcontractering Wlz Menzis VGZ Zilveren Kruis 4 20 18 21 4 30 3 Zorg amp Zekerheid DSW Eno Salland CZ Tariefafspraken Bij Zilveren Kruis en VGZ worden relatief vaak problemen verwachtOvereenkomst Wlz 2022 2023 12 Betalen, monitoren en het definitief maken van afspraken in 20WLZ 12 4 Kwaliteit en deskundigheid 13 4 1 TOEGANKELIJKHEID EN WACHTTIJDEN 13 Zilveren Kruis De inkoop zal plaatsvinden aan de hand van de nieuwe prestaties die bepaald worden door setting, soort consult, besteding directe tijd en beroep van de behandelaarHet Wlz kader is verhoogd o b v de toegenomen vraag en er is sprake van een compensatie voor de gevolgen van de corona crisis 2 1 2 De bekostigingssystematiek gaat mogelijk wijzigen in 2023 Betekent dit dat het inkoopkader ook aangepast gaat worden, in hetInkoop procedures WLZ 2022 2022 De Friesland Zilveren Kruis Inkoop procedures Beschermd Wonen 2022 2022 Inkoop procedures Gemeente Tytsjerksteradiel WMO Inkoop procedures Gemeenten in Fryslan Inkoop beleid GGZ Fryslan en contracteren onderaannemerschap en hoofd aannemerschap met verschillende partijen Fryslan en BeleidZilveren Kruis Menzis Zorg en Zekerheid ENO CZ Inkoop Wlz zorg 2018 2020 Inhoudsopgave 2 Zorginkoop Wlz 2018 2020 1 Zorg in de Wlz 9 Landelijk inkoopkader 1 De klantwens staat centraal 2 De wijze van contracteren draagt bij aan persoonsvolgende zorg 3 We volgen de sectoreigen kwaliteitskaders 4Vandaar dat in de inkoop en beleidsdocumenten over zorgkantoren wordt gesproken Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis Zilveren Kruis sluit namens alle De Wlz is vanaf 1 januari 2022 direct toegankelijk voor mensen met een psychische stoornisBekijk het profiel van Miranda Soetevent op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld Miranda heeft 7 functies op zijn of haar profiel Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Miranda en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zienDe zorgkantoren hebben op 28 mei jl de aanvulling 2022 op het inkoopbeleid Wlz 2022 2023 gepubliceerd Uit het door VGN opgestelde vergelijkend overzicht volgt dat CZ en Zilveren Kruis inderdaad een kleine verhoging toepassen als flankerend beleid Heeft u vragen over de inkoop van zorg,Omzetplafond bekijk het overzicht per zorgverzekeraar Sommige zorgverzekeraars werken met een omzetplafond Een omzetplafond is het maximale bedrag dat een zorgverlener, bijvoorbeeld een ziekenhuis, bij de verzekeraar kan declareren Bas Knopperts Expert zorgverzekeringenName Wim Schokker Company Zilveren Kruis Job title adviseur zorginkoop beleid wlz Country of Residence Netherlands Website of the company zilverenkruis nl Size of the company …Zilveren Kruis stelt haar eigen tarieven vast Zilveren Kruis stelt eigen tarieven vast op basis van de NZa maximumtarieven en andere factoren zoals de ontwikkeling van loon en prijspeil in Nederland De tarieven voor 2019 publiceren we uiterlijk 4 weken na publicatie van de NZa tarieven 2019 en zijn dan te vinden op de website van Zilveren KruisAfgestemde inkoop Ook voor de en dat er een directe toegang is voor cli nten tot de Wlz Zilveren Kruis en de Provincie Drenthe Marcel de Rouw, productmanager Vektis “Het project in Drenthe is een mooi voorbeeld van hoe gemeenten samen met de zorgverzekeraar data uit de Gemeentezorgspiegel inzetten om de zorg te verbeterenDeelnemende Wlz uitvoerders zijn CZ in de regio Zuid Limburg voor de sector verpleging en verzorging en Zilveren Kruis in de regio Rotterdam voor de sector gehandicaptenzorg Een uitgangspunt van het experiment persoonsvolgende inkoop is dat deelnemende Wlz uitvoerders en deelnemende zorgaanbieders geen productieafspraken makenAls administratief medewerker in Apeldoorn bij Zilveren Kruis help je zorgaanbieders bij hun vragen over de zorgadministratie van klanten die langdurige zorg nodig hebben Hoe je dit doet Simpel, via het digitale notitieverkeer of per mail handel je vragen en meldingen af op het gebied van technische fouten in het berichtenverkeer en declaratiesBekijk het profiel van Martin Groenenberg op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld Martin heeft 8 functies op zijn of haar profiel Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Martin en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien
76 | 155 | 113 | 155 | 5