Kancelaria notarialna – co to takiego? Kiedy się udać?

Na co dzień nie zastanawiamy się kim jest i czym zajmuje się notariusz. Kancelaria notarialna jest dla nas miejscem, do którego udajemy się mając faktycznie taką potrzebę i w określonych sytuacjach. Więc czym tak naprawdę zajmuje się notariusz? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule na przykładzie miasta Olsztyn.

Kim jest notariusz

Notariusz jest osobą zaufania publicznego korzystającą z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Swoje usługi świadczy w kancelarii notarialnej i nie tylko. Wybierając na swą siedzibę Olsztyn, notariusz musi dokonać odpowiedniego zgłoszenia w przypisanej terytorialnie izbie notarialnej.
Aby być notariuszem, należy ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł magistra, względnie ukończyć zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolite Polskiej. Następnie kandydat na notariusza musi odbyć aplikację notarialną trwającą 3 lata i 6 miesięcy oraz zdać z wynikiem pozytywnym egzamin notarialny. Aby Olsztyn był miejscem praktyki zawodowej notariusza, nie jest koniecznym, by ukończył studia i odbył aplikacje w tym mieście. Po zdanym egzaminie można wnioskować o wpisanie do dowolnej izby na obszarze kraju.

Praca notariusza

Najogólniej rzecz ujmując, notariusz zapobiega sporom sądowym. Jak? Zapewnia pewność i bezpieczeństwo obrotu sporządzając dokumenty odzwierciedlające wolę stron. Dokumenty sporządzane przez notariusza dotykają różnych dziedzin życia. W tym między innymi dotyczą obrotu nieruchomościami, darowizn, spadków, jak i spraw z zakresu tworzenia i zakładania przedsiębiorstw, w tym spółek akcyjnych. Praca notariusza jest niezwykle istotna, bowiem czynności przez niego dokonane mają charakter dokumentu urzędowego. Praca notariusza należy do odpowiedzialnych, bowiem to on ma obowiązek czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz osób trzecich obecnych przy dokonywaniu czynności i dla których czynność może powodować skutki prawne.

Do głównych zadań notariusza należy sporządzanie i odczytywanie stronom biorącym udział w czynności, tekstów aktów notarialnych, do których należą testamenty, umowy sprzedaży, darowizny, pełnomocnictwa, ustanowienie hipoteki, służebności, umowy spółek, itd. Do notariusza udamy się również, jeśli potrzebujemy dokument z podpisem notarialnie poświadczonym. Kancelaria notarialna jest miejscem, które odwiedzimy potrzebując poświadczonej kopii dokumentu jakiegoś dokumentu.
Jeśli potrzebujemy usług notariusza w jednej z powyższych spraw i nie tylko, warto odwiedzić link: https://www.notariuszolsztyn.info/ pod którym znajdziemy więcej szczegółowych informacji o pracy i terenie działania notariusza.

Miejsce wykonywania pracy

Notariusz wykonuje swoje usługi w kancelarii notarialnej. W określonych przypadkach uznanych za wyjątkowe, może świadczyć usługi poza miejscem swojej siedziby. Sytuacja taka zajdzie m.in. w razie konieczności sporządzenia testamentu przez osobę przebywającą w szpitalu.