Kancelaria odpowiada na pytania zadawane przez Internet. Po wpłynięciu pytania w ciągu 24 godzin klient kancelarii otrzyma indywidualną wycenę porady. Realizacja zlecenia nastąpi w uzgodnionym terminie po akceptacji wyceny i wpłynięciu opłaty na konto kancelarii.
 
  • ••• e-porady ••• opinie prawne ••• prawo podatkowe ••• opinie zagraniczne ••• prawo gospodarcze ••• nieruchomości ••• usługi rachunkowe ••• KRS ••• negocjacje ••• mediacja ••• prawo budowlane ••• ochrona środowiska ••• spadki ••• egzekucja ••• reprezentacja przed US i sądem •••
Podstawa Składek Społecznych

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lipca 2018 roku, dotyczącego wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczneSzczeg ły Utworzono 28 sierpień 2015 Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne są regulowane za pośrednictwem przepis w ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i stosownych akt w wykonawczych, w tym rozporządzenia rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r w sprawie …podstawa składki na ubezpieczenie społeczne Informacje przez 24 godziny podstawa składki na ubezpieczenie społeczneRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemTematy Prawo Podstawa wymiaru składek , Składki na ubezpieczenie społeczne Prawo to poradniczy portal prawny dla każdego Znajdziesz u nas informacje dotyczące nieruchomości, spraw rodzinnych, spraw karnych, pracy Baza porad prawnych oraz forum Dostępne narzędzia akty prawne, kalkulatory, wzory um w, pisma i druki INFOR plW myśl art 18a ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe os b prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych Czytaj więcej Praca na rzecz byłego austriackiego pracodawcy a preferencyjne składki ZUSRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemTemat Zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy naliczania składek Jesli dostajesz wynagrodzenie z jednego zrodla to o takie zaswiadczenie mozesz poprosic pracodawce lub posluzyc sie ostatnim drukiem RMUA tam na pewno jest wskazana pozycja podstawa ZUS narastajaco, gdzie bedzie zsumowana podstawa od ktorej pracodawca odprowadzal skaldkiZnajdź podstawa składki ubezpieczenia społecznego Zasoby od Zmiana tytułu ubezpieczenia społecznego a korekta dokument w do Korekta ZUS RSA wynagrodzenie choroboweZgodnie z treścią art 18 ust l i 2 oraz art 20 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych , podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne os b będących m in pracownikami stanowi przych d w rozumieniu przepis w ustawy z dnia 26 lipca 199lr o podatku dochodowym od os b fizycznych Dz U z 2013r , poz 361 p źn zm z …podstawa składki odwołanie Kontrola ZUS Kinga Matyasik Ochlust 4 czerwca 2019 1 ZUS ingeruje w podstawę wymiaru składek W ostatnim czasie na moje biurko trafiło kilka decyzji ZUS, w kt rych ZUS stwierdza, że podstawa wymiaru składek os b prowadzącychVIII Spis tre ci 1 Zakres podmiotowy 119 2 Warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowegoZnając wysokość składek społecznych , ustalamy podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kt rą oblicza się poprzez pomniejszenie kwoty przychodu pracownika kwoty brutto o składki ZUS Pełną kwotę składki zdrowotnej odprowadza się do ZUS, jednak pracownik pomniejsza sw j podatek o 7, 75 jej wysokościRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemPodstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym forum Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dyskusja w okresie od 1 stycznia 2009r do 31 grudnia 2011r podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia …Podstawa ZUS dla preferencyjnych składek nie może być niższa niż 30 minimalnego wynagrodzenia Jeśli podstawa obliczona na bazie danych z roku poprzedniego jest mniejsza, należy zamiast niej użyć 30 minimalnego wynagrodzeniaPozwany Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z decyzjami z 5 i 15 3 2010 r stwierdził, że tzw kupony podarunkowe wypłacane pracownikom zainteresowanym w sprawie przez pracodawcę sp łkę z o o „K ” w Z stanowią ich przych d zaliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wyrokiem z 6 12Znajdź podstawa składki zus zdrowotne, strona 5 5 Zasoby od Ekwiwalent za urlop dla strażaka a składka zdrowotna do Wypadek przy pracy korekta świadczenia chorobowegoZr wnanie składek umowy zlecenia do poziomu składek umowy o pracę w opinii rządzących ma wpłynąć na uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych , ujednolicenie zasad oskładkowania pracy najemnej, likwidację nadużywania innych form zatrudnienia niż umowy o pracę oraz wyższe świadczenia emerytalneZakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce Jest jednostką sektora finans w publicznych Zakres działania, zadania i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określają art 66–72 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o …Znajdź podstawa składki zdrowotnej, strona 2 5 Zasoby od Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy a etat do Umowy zlecenie do 200 zł jak liczyć ZUS i podatekPodstawa zasiłku chorobowego po przekroczeniu wymiaru składek forum Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dyskusja Czy m głby Ktoś wytlumaczyc jak ustalic podstawe wymiaru zasiłku chorobowego jesli pracownik w GoldenLine plHome podstawa wymiaru składki podstawa wymiaru składki Kontrola ZUS Kinga Matyasik Ochlust 3 września 2019 0 ZUS zmniejsza podstawę składek na ubezpieczenie Jak wspominałam wcześniej we wpisie pt ZUS ingeruje w podstawę wymiaru składek , ZUS w 2019 r rozpoczął prowadzenie postępowań mającychRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemPortal Statystyczny ZUS Witamy Państwa na Portalu Statystycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddajemy do Państwa dyspozycji profesjonalne i intuicyjne narzędzie do wyszRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemPortal Statystyczny ZUS Witamy Państwa na Portalu Statystycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddajemy do Państwa dyspozycji profesjonalne i intuicyjne narzędzie do wyszAktualne składki ZUS Ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i Fundusz Pracy …podstawa składki na ubezpieczenie społeczne Informacje przez 24 godziny podstawa składki na ubezpieczenie społeczneRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemPodstawa wymiaru składek Maksymalna roczna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – art 19 u s u s 30 x prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego określonegow ustawie budżetowej–aktualnie wynosi 112 380 zł Maksymalna miesięcznapodstawa wymiaru składekna dobrowolne ubezpieczenie chorobowe …Rodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemPodstawa wpłat na ZUS Całkowity przych d pracownika oddelegowanego, uzyskiwany za pracę, stanowi podstawę składek w Polsce bez względu na to, gdzie jest opodatkowany Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że pracownik oddelegowany pozostaje objęty polskim systemem ubezpieczeń społecznych , płatnik ma obowiązek nadal naliczać, pobierać i …Portal zus info pl zawiera informacje o lokalizacjach plac wek, najnowsze dane o składkach w tym składki ZUS 2020 , ulgach dla przedsiębiorc w np mały ZUS, ulga na start oraz o niezbędnych i najczęściej potrzebnych wnioskach Poruszamy tematy związane z funkcjonowaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ułatwieniami przy załatwianiu …Rodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemPłatnik składek – w prawie ubezpieczeń społecznych jednostki organizacyjne bądź też osoby zobligowane z jakiegokolwiek tytułu do obliczenia należnych składek , pobrania ich oraz przekazania tych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Na gruncie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie zdefiniowano pojęcia płatnika Jest to jedynie przyjęta definicja, …Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne są regulowane za pośrednictwem przepis w ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i stosownych akt w wykonawczych, w tym rozporządzenia rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r w sprawie szczeg łowych zasad ustalania podstawy …Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lipca 2018 roku, dotyczącego wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczneTemat Zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy naliczania składek Jesli dostajesz wynagrodzenie z jednego zrodla to o takie zaswiadczenie mozesz poprosic pracodawce lub posluzyc sie ostatnim drukiem RMUA tam na pewno jest wskazana pozycja podstawa ZUS narastajaco, gdzie bedzie zsumowana podstawa od ktorej pracodawca odprowadzal skaldkiInterpretacje wydawane są w oparciu o zawarty we wniosku opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego Należy mieć na uwadze, iż uzasadnienia przedstawionych decyzji zawierają jedynie przywołanie opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku Oznacza to, że nie w każdym przypadku będą one stanowiłyRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemŁącznie składki społeczne 273, 28 zł 42, 00 zł 315, 28 zł Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 9 kwota brutto wynagrodzenia – łączna suma składek społecznych 2800 zł 315, 28 zł 2484, 72 zł Składka zdrowotna 9 2484, 72 zł x 9 223, 62 zł Składka zdrowotna 7, 75 podlegająca odliczeniu 2484, 72 zł x 7, 75 192zdefiniowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK , o kt rej mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych •Z podstawy tej wyłączone jednak będą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe os b •przebywających na urlopieVIII Spis tre ci 1 Zakres podmiotowy 119 2 Warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowegoPodstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym forum Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dyskusja w okresie od 1 stycznia 2009r do 31 grudnia 2011r podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia …podstawa składki odwołanie Kontrola ZUS Kinga Matyasik Ochlust 4 czerwca 2019 1 ZUS ingeruje w podstawę wymiaru składek W ostatnim czasie na moje biurko trafiło kilka decyzji ZUS, w kt rych ZUS stwierdza, że podstawa wymiaru składek os b prowadzącychZnając wysokość składek społecznych , ustalamy podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kt rą oblicza się poprzez pomniejszenie kwoty przychodu pracownika kwoty brutto o składki ZUS Pełną kwotę składki zdrowotnej odprowadza się do ZUS, jednak pracownik pomniejsza sw j podatek o 7, 75 jej wysokościPodstawa ZUS dla preferencyjnych składek nie może być niższa niż 30 minimalnego wynagrodzenia Jeśli podstawa obliczona na bazie danych z roku poprzedniego jest mniejsza, należy zamiast niej użyć 30 minimalnego wynagrodzeniaPozwany Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z decyzjami z 5 i 15 3 2010 r stwierdził, że tzw kupony podarunkowe wypłacane pracownikom zainteresowanym w sprawie przez pracodawcę sp łkę z o o „K ” w Z stanowią ich przych d zaliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wyrokiem z 6 12składki zus podstawa wymiaru 10 06 2013 Definicja pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych Interpelacja nr 16771 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przez ZUS rozszerzającej definicji pracownika na podstawie art 8 ust 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz informacji, jakiej może żądać pracodawca od pracownika w …Podstawa do składek społecznych na wychowawczym dnia Październik 31, 2016, 11 25 44 Witam Gratyfikant źle nalicza podstawę do składek emerytalno rentowych osoby kt ra jest na urlopie wychowawczym osoba ta nigdzie nie pracuje i u nas z tego tytułu ma składki naliczane finansowane przez budżet państwaZr wnanie składek umowy zlecenia do poziomu składek umowy o pracę w opinii rządzących ma wpłynąć na uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych , ujednolicenie zasad oskładkowania pracy najemnej, likwidację nadużywania innych form zatrudnienia niż umowy o pracę oraz wyższe świadczenia emerytalneskładki zus podstawa wymiaru 22 08 2019 Ulgi i preferencje ZUS Mały ZUS Omawiając ulgi i preferencje ZUS przedstawiliśmy już ulgę na start i preferencyjną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczneAn icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this iconAn icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this iconRodzaje ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek Jesteś osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem przeczytaj Wykaz tytuł w do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiemPortal Statystyczny ZUS Witamy Państwa na Portalu Statystycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddajemy do Państwa dyspozycji profesjonalne i intuicyjne narzędzie do wysz
150 | 94 | 150 | 104 | 132